Lượng khách quốc tế đến VN 6 tháng đầu năm 2005

Cập nhật:
Lượt xem: 3.732

Trong tháng 6/2005 lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 309.151 lượt, tăng 2,0% so với tháng 5. Ước tính trong 6 tháng đầu năm lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 1.722.249 lượt, tăng 23,7% so với cùng kỳ năm 2004.  

 

Theo một số thị trường chính

Thị trường

Lượt khách

So với cùng kỳ 2004

Trung Quốc

405.817

+ 5,7%

Mỹ

166.875

+ 19,4%

Hàn Quốc

153.490

+ 60,3%

Ðài Loan

138.154

+ 11,9%

Nhật Bản

137.197

+ 21,6%

Campuchia

89.685

+ 118,9%

Úc

70.412

+ 17,0%

Pháp

62.922

+ 25,9%

Anh

39.314

+ 12,7%

Đức

32.554

+ 18,6%

Các thị trường khác

425.829

-

Theo phương tiện đến

Phương tiện

Lượt khách

So với cùng kỳ 2004

Ðường hàng không

1.085.068

+ 29,6%

Ðường biển

117.915

- 16,3%

Ðường bộ

519.266

+ 25,4%

Theo mục đích

Mục đích

Lượt khách

So với cùng kỳ 2004

Du lịch, nghỉ ngơi

1.027.229

+ 40,4%

Công việc

220.169

- 13,0%

Thăm thân nhân

264.006

+ 12,1%

Mục đích khác

210.846

+ 22,5%

 

 

(Nguồn: Tổng cục Thống kê)