Thông báo của TCDL về việc mở các khóa đào tạo ngắn hạn nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

Cập nhật:
Lượt xem: 3.370

- Ngày 25/3/2014, Tổng cục Du lịch đã có công văn số 249/TCDL-LH gửi trường Trung cấp Kinh tế - Kĩ thuật Bắc Thăng Long đồng ý với đề nghị của trường về việc mở các khóa đào tạo ngắn hạn nghiệp vụ hướng dẫn du lịch.

Tổng cục Du lịch chấp nhận chương trình chi tiết đào tạo ngắn hạn nghiệp vụ hướng dẫn du lịch phục vụ các khóa đào tạo. Trong quá trình thực hiện, trường cần liên hệ chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Tổng cục Du lịch để đảm bảo chất lượng các khóa học.

 

Xem chi tiết văn bản

Nguồn: : Tổng cục Du lịch