Lượng khách quốc tế đến VN 7 tháng đầu năm 2005

Cập nhật:
Lượt xem: 3.047

Trong tháng 7/2005 lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 325.968 lượt, tăng 5,4% so với tháng 6. Ước tính trong 7 tháng đầu năm lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 2.048. 218 lượt, tăng 23,8% so với cùng kỳ năm 2004.

 

Theo một số thị trường chính

Thị trường

Lượt khách

So với cùng kỳ 2004

Trung Quốc

478.195

+ 4,3%

Mỹ

204.051

+ 21,3%

Hàn Quốc

179.126

+ 57,2%

Ðài Loan

163.442

+ 13,5%

Nhật Bản

162.862

+ 19,0%

Campuchia

104.032

+ 120,3%

Úc

83.230

+ 15,2%

Pháp

73.395

+ 27,0%

Anh

45.785

+ 12,1%

Đức

37.489

+ 14,9%

Các thị trường khác

516.611

-

Theo mục đích

Mục đích

Lượt khách

So với cùng kỳ 2004

Du lịch, nghỉ ngơi

1.213.750

+ 38,4%

Công việc

263.979

- 9,3%

Thăm thân nhân

324.845

+ 13,7%

Mục đích khác

245.644

+ 21,3%

 

 

(Nguồn: Tổng cục Thống kê)