Lượng khách quốc tế đến VN 8 tháng đầu năm 2005

Cập nhật:
Lượt xem: 3.000

Trong tháng 8/2005 lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 313.012 lượt, tăng 9,5% so với tháng 7. Ước tính trong 8 tháng đầu năm lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 2.321.182 lượt, tăng 22,7% so với cùng kỳ năm 2004.  

Theo một số thị trường chính

Thị trường

Lượt khách

So với cùng kỳ 2004

Trung Quốc

527.138

+ 1,4%

Mỹ

230.937

+ 23,2%

Hàn Quốc

211.507

+ 57,7%

Ðài Loan

190.321

+ 14,6%

Nhật Bản

194.258

+ 21,1%

Campuchia

121.498

+ 132,6%

Úc

94.004

+ 16,6%

Pháp

86.875

+ 25,7%

Anh

54.242

+ 16,6%

Đức

43.540

+ 16,5%

Các thị trường khác

566.862

-

Theo mục đích

Mục đích

Lượt khách

So với cùng kỳ 2004

Du lịch, nghỉ ngơi

1.359.787

+ 34,6%

Công việc

304.143

- 8,6%

Thăm thân nhân

368.942

+ 13,9%

Mục đích khác

288.310

+ 27,9%

 

(Nguồn: Tổng cục Thống kê)