Kết quả thi tuyển công chức Tổng cục Du lịch năm 2013

Cập nhật:
Lượt xem: 3.613

Tổng cục Du lịch công bố kết quả thi tuyển công chức Tổng cục Du lịch năm 2013 (gồm có Danh sách thí sinh trúng tuyển và Bảng tổng hợp kết quả thi).

Các thí sinh trúng tuyển bổ sung hồ sơ theo quy định gồm:

1) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

2) Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp;

3) Kết quả thẩm định bằng tốt nghiệp (đối với thí sinh tốt nghiệp ở các cơ sở đào tạo nước ngoài)

Thời điểm cơ quan có thẩm quyền chứng thực văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập và cấp phiếu lý lịch tư pháp được thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển.

 

Xem Kết quả thi tuyển công chức Tổng cục Du lịch năm 2013

  

Nguồn: : Tổng cục Du lịch