UNWTO công bố Báo cáo toàn cầu về Du lịch Hội nghị, hội thảo

Cập nhật:
Lượt xem: 2.390

- Du lịch Hội nghị, hội thảo là một trong những phân khúc quan trọng trong ngành Du lịch. Báo cáo mới đây của UNWTO về du lịch Hội nghị, hội thảo đã giới thiệu tổng quan các vấn đề chính mà các điểm đến gặp phải trong quá trình phát triển loại hình du lịch Hội nghị, hội thảo. Bên cạnh đó, báo cáo cũng giới thiệu một số nghiên cứu mẫu trên thế giới.

(Ảnh mang tính chất minh họa)

Trong bối cảnh ngành Du lịch ngày càng mở rộng về quy mô và gia tăng mức độ toàn cầu hóa, phân khúc du lịch Hội nghị, hội thảo đang được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển. Hoạt động du lịch Hội nghị, hội thảo ngày càng đem lại nhiều lợi ích to lớn cho ngành du lịch, giúp mở rộng nền kinh tế thông qua việc kích thích chi tiêu, giảm tính mùa vụ, phát triển các điểm đến, phổ biến kiến thức, tăng cường đổi mới và đề cao tính sáng tạo.

Theo Tổng thư ký UNWTO, ông Taleb Rifai “Báo cáo nhấn mạnh rằng quan hệ hợp tác công tư là nền tảng cho việc khai thác những giá trị lợi ích từ loại hình du lịch Hội nghị, hội thảo”.

Hơn một thập kỷ qua, UNWTO đã nghiên cứu loại hình du lịch Hội nghị, hội thảo một cách có hệ thống trong đó có xác định phạm vi và đưa ra các phương pháp cần thiết để đánh giá mức độ đóng góp cho nền kinh tế của phân khúc này.

Báo cáo được xây dựng dựa trên những kết quả nghiên cứu đó của UNWTO và đưa ra hướng tiếp cận thực tiễn, trong đó tập trung vào các vấn đề tiếp thị, giá trị gia tăng mà các sự kiện mang lại, giới thiệu các ví dụ thực tế và các nghiên cứu mẫu ở Châu Mỹ, Châu Á và Châu Âu.

Đây là bản báo cáo thứ bảy của UNWTO về phân khúc Du lịch Hội nghị, Hội thảo.

Phạm Thanh