Lượng khách quốc tế đến VN 9 tháng đầu năm 2005

Cập nhật:
Lượt xem: 2.874

Trong tháng 9/2005 lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 265.902 lượt khách. Tổng số khách quốc tế trong 9 tháng đầu năm 2005 đạt 2.561.249 lượt khách, tăng 20,6% so với cùng kỳ năm 2004.  

 

Theo một số thị trường chính

Thị trường

Lượt khách

So với cùng kỳ 2004

Mỹ

253.370

+ 23,3%

Hàn Quốc

234.497

+ 54,6%

Ðài Loan

212.997

+ 13,7%

Nhật Bản

231.095

+ 21,5%

Campuchia

139.227

+ 127,2%

Úc

107.176

+ 17,3%

Pháp

95.013

+ 26,9%

Anh

60.129

+ 16,6%

Đức

47.824

+ 17,9%

Hà Lan

16.371

+ 32,5%

Các thị trường khác

192.677

-

Theo mục đích

Mục đích

Lượt khách

So với cùng kỳ 2004

Du lịch, nghỉ ngơi

1.489.195

+ 31,5%

Công việc

352.677

- 6,9%

Thăm thân nhân

324.845

+ 11,1%

Mục đích khác

245.644

+ 25,7%

 

 

(Nguồn: Tổng cục Thống kê)