Lượng khách quốc tế đến VN 10 tháng năm 2005

Cập nhật:
Lượt xem: 2.866

Trong tháng 10/2005 lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 289.177 lượt, tăng 8,8% so với tháng 9. Ước tính trong 10 tháng năm 2005 lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 2.850.425 lượt, tăng 20,3% so với cùng kỳ năm 2004.  

 

Theo một số thị trường chính

Thị trường

Lượt khách

So với cùng kỳ 2004

Trung Quốc

621.786

- 3,8%

Mỹ

275.596

+ 22,4%

Hàn Quốc

262.085

+ 52,7%

Ðài Loan

236.564

+ 12,7%

Nhật Bản

264.888

+ 22,7%

Campuchia

154.124

+ 120,8%

Úc

120.097

+ 18,4%

Pháp

104.435

+ 26,7%

Anh

66.827

+ 15,9%

Đức

53.248

+ 19,3%

Các thị trường khác

690.775

-

Theo phương tiện đến

Phương tiện

Lượt khách

So với cùng kỳ 2004

Đường không

1.888.992

+ 29,4%

Đường biển

165.546

- 24,7%

Đường bộ

795.887

+ 15,4%

Theo mục đích

Mục đích

Lượt khách

So với cùng kỳ 2004

Du lịch, nghỉ ngơi

1.669.585

+ 32,3%

Công việc

399.336

- 6,4%

Thăm thân nhân

428.247

+ 10,6%

Mục đích khác

353.259

+ 20,7%

 

 

(Nguồn: Tổng cục Thống kê)