Lượng khách quốc tế đến VN 11 tháng năm 2005

Cập nhật:
Lượt xem: 3.360

Trong tháng 11/2005 lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 290.000 lượt, tăng 0,3% so với tháng 10. Ước tính trong 11 tháng năm 2005 lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 3.140.426 lượt, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm 2004.  

 

Theo một số thị trường chính

Thị trường

Lượt khách

So với cùng kỳ 2004

Trung Quốc

684.054

- 4,3%

Mỹ

299.442

+ 21,1%

Hàn Quốc

289.741

+ 44,4%

Ðài Loan

260.987

+ 12,0%

Nhật Bản

298.979

+ 22,5%

Campuchia

169.917

+ 116,2%

Úc

132.398

+ 17,7%

Pháp

114.779

+ 20,3%

Anh

73.828

+ 13,3%

Đức

58.531

+ 13,7%

Các thị trường khác

757.770

-

Theo phương tiện đến

Phương tiện

Lượt khách

So với cùng kỳ 2004

Đường không

2.089.978

+ 27,0%

Đường biển

177.692

- 25,3%

Đường bộ

872.756

+ 14,6%

Theo mục đích

Mục đích

Lượt khách

So với cùng kỳ 2004

Du lịch, nghỉ ngơi

1.841.328

+ 28,9%

Công việc

445.643

- 5,6%

Thăm thân nhân

464.727

+ 10,4%

Mục đích khác

388.728

+ 20,4%

 

 

(Nguồn: Tổng cục Thổng kê)