Lượng khách quốc tế đến VN trong cả năm 2005

Cập nhật:
Lượt xem: 9.795

Trong tháng 12/2005 lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 308.257 lượt. Trong cả năm 2005 lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 3.467.757 lượt, tăng 18,4% so với năm 2004.  

Theo một số thị trường chính

Thị trường

Lượt khách

So với năm 2004

Trung Quốc

752.576

- 3,3%

Mỹ

333.566

+ 22,4%

Nhật Bản

320.605

+ 20%

Hàn Quốc

317.213

+ 36,1%

Ðài Loan

286.324

+ 11,5%

Campuchia

186.543

+ 105,4%

Úc

145.359

+ 13,0%

Pháp

126.402

+ 21,5%

Thái Lan

84.100

+ 56,7%

Anh

80.884

+ 13,9%

Các thị trường khác

834.185

-

Theo mục đích

Mục đích

Lượt khách

So với năm 2004

Du lịch, nghỉ ngơi

2.041.529

+ 28,9%

Công việc

493.335

- 5,4%

Thăm thân nhân

505.327

+ 8,1%

Mục đích khác

427.566

+ 20,5%

 

 

(Nguồn: Tổng cục Thống kê)