Hội nghị phổ biến và triển khai Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Vùng đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Đông Bắc

Cập nhật:
Lượt xem: 2.496

- Ngày 10/5, tại Hải Phòng, Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch phối hợp với UBND TP Hải Phòng tổ chức Hội nghị phổ biến và triển khai Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Đông Bắc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ ký và ban hành theo Quyết định số 2163/QĐ-TTg ngày 11/11/2013.

Dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Xuân Bình, Phó Tổng cục trưởng TCDL Hoàng Thị Điệp và đại diện lãnh đạo UBND, Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố trong Vùng, các vụ, đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL, TCDL…

 

Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Đông Bắc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 gồm 11 tỉnh, thành phố: Thủ đô Hà Nội, TP Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình và Quảng Ninh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với 4 quan điểm chính là: Phát triển du lịch Vùng theo hướng tăng cường liên kết, phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh về du lịch của các địa phương và của vùng; Phát triển đồng thời du lịch văn hóa, du lịch sinh thái, du lịch biển, trong đó du lịch văn hóa gắn với các giá trị văn minh sông Hồng là nền tảng để phát triển các loại hình du lịch khác; Kết hợp giữa truyền thống và hiện đại trong phát triển sản phẩm du lịch của vùng nhằm khai thác có hiệu quả các giá trị văn hóa truyền thống gắn với văn minh sông Hồng; Phát triển du lịch Vùng tương xứng với vai trò là trọng tâm phát triển du lịch cả nước, đầu mối phân phối khách cho các vùng khác trong cả nước.

 

Mục tiêu cơ bản đến năm 2020 hình thành được sự liên kết giữa các địa phương phát triển Vùng một cách toàn diện, đồng bộ; xây dựng được sản phẩm đặc trưng của Vùng nhằm hình thành thương hiệu du lịch riêng của vùng ĐBSH và Duyên hải Đông Bắc. Về tổ chức lãnh thổ du lịch sẽ phát triển theo 3 tiểu vùng với những sản phẩm đặc trưng theo từng tiểu vùng, 9 khu du lịch quốc gia, 8 điểm du lịch quốc gia, 2 đô thị du lịch và một số khu, điểm du lịch địa phương làm hạt nhân liên kết phát triển du lịch toàn vùng…

 

Mục tiêu cụ thể, đến năm 2015 thu hút 5,37 triệu lượt khách du lịch quốc tế đạt mức tăng trưởng 7%/năm, phục vụ 21,5 triệu lượt khách nội địa đạt mức tăng trưởng 5%/năm, tổng thu từ khách du lịch đạt 69.300 tỷ đồng (tương đương 3,83 tỷ USD), tạo việc làm cho 611.000 lao động (trong đó có 178.000 lao động trực tiếp). Năm 2020 thu hút 7,12 triệu lượt khách du lịch quốc tế đạt mức tăng trưởng 5,8%/năm, phục vụ 26,4 triệu lượt khách nội địa đạt mức tăng trưởng 4,2%/năm, tổng thu từ khách du lịch đạt 120.950 tỷ đồng (tương đương 5,9 tỷ USD), tạo việc làm cho 840.000 lao động (trong đó có 250.000 lao động trực tiếp). Năm 2025 thu hút 8,91 triệu lượt khách du lịch quốc tế đạt mức tăng trưởng 4,6%/năm, phục vụ 30,9 triệu lượt khách du lịch nội địa, tăng trưởng 3,2%/năm, tổng thu từ khách du lịch đạt 169.330 tỷ đồng (tương đương 8,26 tỷ USD), tạo việc làm cho 998.000 lao động (trong đó có 298.000 lao động trực tiếp). Năm 2030 thu hút 10,59 triệu lượt khách du lịch quốc tế đạt mức tăng trưởng 3,2%/năm, phục vụ 36 triệu lượt khách nội địa đạt mức tăng trưởng 3,1%/năm, tổng thu từ khách du lịch đạt 217.300 tỷ đồng (tương đương 10,6 tỷ USD), tạo việc làm cho 1.330.000 lao động (trong đó có 392.000 lao động trực tiếp).

 

Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu về việc cần sớm thành lập Ban điều phối du lịch toàn vùng để thống nhất trong việc triển khai qui hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đồng thời đẩy mạnh các hoạt động hợp tác, liên kết trong việc huy động các nguồn vốn, xây dựng chính sách phát triển du lịch của Vùng; nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển sản phẩm du lịch; xúc tiến quảng bá, xây dựng thương hiệu du lịch; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực du lịch và liên kết hợp tác trong hoạt động bảo vệ môi trường du lịch…

 

Kết luận tại hội nghị, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn giao Vụ Kế hoạch – Tài chính của Bộ sớm tham mưu để để trình Bộ trưởng phê duyệt Quyết định thành lập Ban điều phối Vùng trước ngày 31/5/2014; giao Tổng cục Du lịch tổng hợp các ý kiến đóng góp của các đại biểu để sớm hoàn thiện Khung kế hoạch hành động thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng, trong đó cần làm rõ vai trò trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; cơ chế, biện pháp triển khai… Đồng thời, đề nghị UBND các tỉnh, thành phố cần sớm phổ biến triển khai nội dung của qui hoạch Vùng và thực hiện triển khai qui hoạch du lịch của từng địa phương phù hợp với nội dung của bản qui hoạch này.

Nhân dịp này, đại diện các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ninh và Hải Dương ký kết nội dung hợp tác về liên kết phát triển du lịch./.

 TITC