Đảng ủy Bộ VHTTDL sơ kết 3 năm Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Cập nhật:
Lượt xem: 2.008

- Sáng ngày 27/5/2014, tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tới dự hội nghị có đồng chí Lê Khánh Hải, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ VHTTDL; đồng chí Lê Anh Thơ – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ VHTTDL; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ thuộc Đảng bộ Bộ VHTTDL; đại diện Ban thường vụ Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh Bộ VHTTDL.

Theo báo cáo sơ kết, trong 3 năm qua, thông qua việc học tập các cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Bộ đã nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị và góp phần xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải trở thành nội dung rèn luyện, phấn đấu thường xuyên, thành hành động cụ thể, ý thức tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động.

Hầu hết các cấp ủy trực thuộc đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung: phổ biến, học tập các chuyên đề, xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đăng ký làm theo và kiểm tra, giám sát việc thực hiện hàng ngày ở mỗi cơ quan, đơn vị.

Thông qua Hội thảo “Từ lời dạy của Bác đến chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp”, Hội thi thuyết trình “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ” và các buổi nói chuyện chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Đảng ủy Bộ VHTTDL tổ chức, đã tạo sức lan tỏa, góp phần nâng cao đạo đức nghề nghiệp theo lời dạy của Bác và thực hành đạo đức công vụ theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

Qua 3 năm, Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Bộ đã tiến hành 69 cuộc kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng trực thuộc, đã biểu dương các cấp ủy đảng triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 03-CT/TW, đồng thời chấn chỉnh, đôn đốc kịp thời những đảng bộ, chi bộ triển khai chậm các văn bản hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên, qua đó nhằm tạo sự chuyển biến đồng đều trong toàn Đảng bộ.

Trong thời gian tới, Đảng bộ Bộ VHTTDL sẽ tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm liên quan tới các nội dung về: Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; Khắc phục những tồn tại, hạn chế trong xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên; Gắn việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), việc thực hiện “Năm tăng cường và đổi mới công tác dân vận 2014”, việc thực hiện phong trào thi đua của Bộ năm 2014 với chủ đề “Trách nhiệm, kỷ cương, tiết kiệm, hiệu quả”...

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã nghe báo cáo tóm tắt tổng kết “Năm nâng cao chất lượng chi bộ 2013”. Theo đó, nhìn chung nề nếp và chất lượng sinh hoạt của hầu hết các chi bộ đã được nâng cao, tinh thần đấu tranh phê và tự phê trong mỗi buổi sinh hoạt đã được tăng cường, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết và kế hoạch đã được nhiều cấp ủy coi trọng. Việc triển khai các nghị quyết, chỉ thị đã tạo được không khí dân chủ, củng cố đoàn kết, phát huy sức mạnh trong toàn Đảng bộ, tạo cơ chế công khai, dân chủ, bảo đảm thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, có sự phân công chịu trách nhiệm rõ ràng. Đây là yếu tố quan trọng tạo động lực mạnh mẽ để toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Bộ nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, Đảng ủy Bộ VHTTDL đã công bố quyết định khen thưởng cho 13 Đảng bộ và Chi bộ đạt thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, 20 Chi bộ tiêu biểu đã thực hiện tốt nhiệm vụ “Năm nâng cao chất lượng chi bộ 2013”. Trước đó, các đại biểu đã vào Lăng viếng Bác, làm lễ dâng hương tại Nhà 67 trong Khu di tích và xem phim “Ba năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị”./.

TITC