TP Cẩm Phả hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo, Ngày môi trường thế giới năm 2014

Cập nhật:
Lượt xem: 2.367

Sáng 5- 6, TP Cẩm Phả đã tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam, Ngày môi trường thế giới năm 2014.

Hưởng ứng Tuần lễ Biển, hải đảo Việt Nam và Ngày môi trường thế giới 5- 6- 2014, TP Cẩm Phả tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của biển, hải đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như giá trị của đại dương đối với cuộc sống của nhân loại đến toàn thể cán bộ, đảng viên, CCVC, người lao động, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn và kêu gọi các tầng lớp nhân dân bằng những hành động thiết thực, cụ thể cùng “Chung tay bảo vệ đại dương xanh”, “Hãy hành động để ngăn chặn nước biển dâng” bảo vệ môi trường biển, hải đảo nói riêng và cho sự phát triển bền vững của đất nước, bảo vệ chủ quyền vùng biển, hải đảo của Tổ quốc. Đồng thời tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước, kiểm tra, giám sát, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên, môi trường biển, hải đảo và việc thực hiện bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất dễ phát sinh ô nhiễm môi trường. Khuyến khích các đơn vị, doanh nghiệp sử dụng công nghệ, sản phẩm thân thiện với môi trường, hạn chế sử dụng các nguyên, nhiên liệu phát sinh nhiều khí thải gây hiệu ứng nhà kính….

Sau lễ mít tinh các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị xã hội của các phường đã tổ chức ra quân xuống đường tổng vệ sinh, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải trong khu dân cư và tại các khu vực ven biển góp phần cùng với cộng động bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu  và xây dựng Cẩm Phả trở thành thành phố công nghiệp, dịch vụ theo hướng hiện đại vào năm 2020.

Nguồn: : Báo Quảng Ninh