TCDL cho phép Trường Đại học Yersin Đà Lạt mở các khóa đào tạo ngắn hạn nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

Cập nhật:
Lượt xem: 3.258

– Ngày 16/6/2014, Tổng cục Du lịch đã có Công văn số 590/TCDL-LH gửi Trường Đại học Yersin Đà Lạt đồng ý với đề nghị của trường về việc được mở các khóa đào tạo ngắn hạn và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch.

Tổng cục Du lịch chấp nhận chương trình chi tiết đào tạo ngắn hạn nghiệp vụ hướng dẫn du lịch do trường xây dựng, phục vụ các khóa đào tạo. Trong quá trình thực hiện, trường cần liên hệ chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Tổng cục Du lịch để đảm bảo chất lượng các khóa học.

Xem chi tiết văn bản