Hỗ trợ Quản lý điểm đến tại ba tỉnh duyên hải miền Trung

Cập nhật:
Lượt xem: 4.965

Ngày 18/6/2014, Dự án EU đã tổ chức Hội thảo “Hỗ trợ Quản lý điểm đến tại ba tỉnh Duyên hải miền Trung” tại thành phố Đà Nẵng.         

Hội thảo được tổ chức ngay sau chuyến công tác kéo dài từ ngày 7/5/2014 đến ngày 17/6/2014 tại ba tỉnh miền Trung của ông Robert Travers, chuyên gia quốc tế của Dự án, người có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động hỗ trợ quản lý điểm đến Du lịch tại địa phương. Hoạt động này cũng được xem là một trong những bước tiếp theo nhằm triển khai thực hiện “Biên bản Thỏa thuận Hợp tác Liên kết Phát triển Du lịch ba tỉnh duyên hải miền Trung” được kí kết giữa đại diện lãnh đạo ba tỉnh ngày 27/2/2014.

Sau phát biểu chào mừng của lãnh đạo Sở VHTTDL Đà Nẵng, ông Robert Travers đã trình bày các kết quả thu được từ chuyến công tác của mình, trong đó nêu bật những điểm mạnh, các vấn đề cần giải quyết cũng như cơ hội của từng tỉnh. Từ đó, ông chỉ ra những lĩnh vực có thể hợp tác để cải thiện tình hình quản lý điểm đến, tiếp thị và đào tạo trong vùng.

Bà Mary McKeon, Trưởng nhóm tư vấn của Dự án EU, trình bày về các cơ chế điều phối trong quản lý điểm đến. Trong bài thuyết trình này, chuyên gia Mary giải thích rõ về các khái niệm Quản lý điểm đến, Tổ chức Quản lý điểm đến và những lợi ích mà Tổ chức Quản lý điểm đến có thể mang lại, dựa trên những mô hình thành công trên thế giới được sử dụng như thang chuẩn cho quản lý Du lịch tại Việt Nam.

Trong phần thảo luận, một số chủ đề cũng được đưa ra thảo luận để lấy ý kiến từ các đại biểu, bao gồm: Quản lý điểm đến và gây Quỹ, Phát triển sản phầm và Tiếp thị, Nguồn nhân lực và đào tạo. Các ý kiến này sẽ được sử dụng để xây dựng tài liệu dự thảo chiến lược về Quản lý điểm đến. Kết thúc Hội thảo, các đại biểu đã thảo luận và nhất trí về các bước đi tiếp theo và coi đó như một cơ chế hợp tác về quản lý điểm đến trong khu vực trong tương lai.

Ông Trương Nam Thắng, Cán bộ của Ban Quản lý Dự án EU cho biết: “Du lịch đã và đang phát triển một cách nhanh chóng tại khu vực miền Trung của Việt Nam trong thập kỉ vừa qua, kéo theo nhiều tác động về kinh tế, xã hội và môi trường. Trong thập kỉ tới những tác động này thậm chí sẽ còn lớn hơn, do đó nhiệm vụ của Dự án EU là giúp thúc đẩy chính quyền và các đối tác địa phương tiến hành hoạch định và quản lý quá trình biến đổi này một cách có trách nhiệm”.

Trong năm 2014, bên cạnh ưu tiên thiết lập diễn đàn tư vấn cho hoạt động quản lý điểm đến, Dự án EU cũng sẽ triển khai một loạt các hoạt động khác nhằm hỗ trợ các tỉnh như: khảo sát nhu cầu khách du lịch; nghiên cứu về sản phẩm du lịch vùng để từ đó phát triển sản phẩm du lịch có trách nhiệm; nghiên cứu xây dựng thương hiệu du lịch và tiếp thị du lịch vùng; cải thiện và phát triển quan hệ đối thoại Công - Tư và phát triển nguồn nhân lực du lịch.  

Nguồn: : esrt.vn