Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam - điểm du lịch hấp dẫn nhất Hà Nội năm 2014

Cập nhật:
Lượt xem: 1.791

Tháng 6/2014, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam được Website du lịch lớn nhất thế giới -TripAdvisor bình chọn là “Điểm du lịch hấp dẫn nhất Hà Nội năm 2014".

Như vậy, trong 3 năm liên tiếp (2012 đến năm 2014), Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam duy trì được vị trí Top 3 của danh sách 94 điểm du lịch hấp dẫn nhất Hà Nội năm 2014.

 

 

Chứng chỉ dịch vụ xuất sắc 2014 là niềm vui và tự hào, đồng thời là sự khích lệ động viên để Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tiếp tục gìn giữ và phát triển những giá trị của mình trong sự hội nhập quốc tế chung của đất nước./.

Nguồn: : CPV