Khuyến cáo về Công văn mạo danh Tổng cục Du lịch

Cập nhật:
Lượt xem: 2.803

(TCDL) - Gần đây, xuất hiện văn bản mạo danh Tổng cục Du lịch đề nghị các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các doanh nghiệp du lịch hợp tác xuất bản các ấn phẩm mang mục đích thương mại, trong đó có Công văn ghi số 718/TCDL-TTDL, ngày 10/01/2014 về việc tái bản cuốn sách "Điểm vàng Du lịch" do Công ty Cổ phần Truyền thông Như Thành thực hiện (file gửi kèm theo). Tổng cục Du lịch khẳng định đây là văn bản mạo danh, gây ảnh hưởng đến uy tín của Tổng cục Du lịch.

Tổng cục Du lịch khuyến cáo và đề nghị các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch không tham gia các hoạt động mạo danh Tổng cục Du lịch như trên. Trong trường hợp nhận được các văn bản tương tự, có dấu hiệu nghi ngờ về tính xác thực, đề nghị liên hệ Phòng Hành chính – Pháp chế, Văn phòng Tổng cục Du lịch, điện thoại: (04) 3942 3760, số máy lẻ 103 để xác minh./.

Văn bản mạo danh TCDL và tài liệu kèm theo

Tổng cục Du lịch