Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2014

Cập nhật:
Lượt xem: 1.960

- Tập trung nỗ lực cao nhất bảo vệ chủ quyền quốc gia và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện quyết liệt nhiệm vụ tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước; đẩy mạnh phát triển công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước... là những nội dung quan trọng được nêu ra tại Nghị quyết số 47/NQ-CP trong phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2014.

Xem toàn văn Nghị quyết