Giải trình của Công ty CPTT Như Thành về việc tái bản cuốn sách "Điểm vàng Du lịch"

Cập nhật:
Lượt xem: 2.917

– Như tin đã đưa, ngày 08/7/2014, Tổng cục Du lịch đã có khuyến cáo về việc xuất hiện văn bản mạo danh Tổng cục Du lịch đề nghị các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các doanh nghiệp du lịch hợp tác xuất bản các ấn phẩm mang mục đích thương mại, trong đó có Công văn ghi số 718/TCDL-TTDL ngày 10/01/2014 về việc tái bản cuốn sách "Điểm vàng Du lịch" do Công ty Cổ phần Truyền thông Như Thành thực hiện.

Tổng cục Du lịch đã khẳng định đây là văn bản mạo danh, gây ảnh hưởng đến uy tín của Tổng cục Du lịch và đề nghị các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch không tham gia các hoạt động trên.

Ngày 15/7/2014, Công ty Cổ phần Truyền thông Như Thành đã gửi công văn tới Tổng cục Du lịch giải trình về vụ việc này. Trung tâm Thông tin du lịch xin đăng tải dưới đây toàn văn văn bản giải trình của Công ty Cổ phần Truyền thông Như Thành.

Xem toàn văn Công văn giải trình