Bảo tồn văn hóa-văn nghệ khu vực miền núi phía Bắc

Cập nhật:
Lượt xem: 2.237

Ngày 26/7, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức Hội nghị giao ban Văn hóa-văn nghệ 6 tháng đầu năm 2014 khu vực miền núi phía Bắc với sự tham gia của đại diện 14 tỉnh.

Sáu tháng đầu năm 2014, hoạt động văn hóa, văn nghệ các tỉnh miền núi phía Bắc có chuyển biến tích cực, phục vụ nhiệm vụ chính trị và nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân các địa phương.

 

Trước những diễn biến phức tạp ở Biển Đông, hoạt động văn hóa, văn nghệ đã góp phần tuyên truyền về biển đảo, khơi dậy lòng yêu nước của đồng bào các dân tộc, qua đó ổn định tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

 

 

Ban Tuyên giáo các tỉnh đã bám sát các nhiệm vụ chính trị, chủ động trong công tác tham mưu với Tỉnh ủy. Các tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa của nhân dân, định hướng bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, hướng dẫn tổ chức đại hội cơ sở các Hội Văn học-nghệ thuật.

 

Các Hội Văn học-nghệ thuật đã vận động văn nghệ sỹ tích cực hưởng ứng cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và đề tài cách mạng, kháng chiến.

 

Cấp ủy Đảng, chính quyền các tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung, tiêu chuẩn xây dựng gia đình văn hóa, quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; hoạt động lễ hội được tổ chức văn minh, an toàn, tiết kiệm, đúng quy định.

 

Ban Tuyên giáo các tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin Truyền thông đẩy mạnh hoạt động quản lý văn hóa, phát hiện, xử lý kịp thời các biểu hiện sai trái, lệch lạc, chú trọng công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa.

 

Phát biểu tại hội nghị, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thế Kỷ nhắc nhở, thời gian tới, các địa phương cần phát huy những kinh nghiệm quý, cách làm hay trong thực hiện nhiệm vụ văn hóa, văn nghệ của địa phương như xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; bảo tồn, phát huy di sản văn hóa; định hướng hoạt động sáng tác hoạt động văn học, nghệ thuật; quản lý các hoạt động văn hóa để các hoạt động văn hóa, văn nghệ tạo niềm tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc, sự đồng thuận, tin tưởng của xã hội vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

 

Trong thời kỳ mở cửa hội nhập, văn hóa-văn nghệ phải góp phần mạnh mẽ đấu tranh, phê phán những quan điểm sai trái trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật, lối sống lai căng, lu mờ bản sắc văn hóa dân tộc./.

 

Nguồn: : TTXVN