Xây dựng hồ sơ Khu dự trữ sinh quyển Lang Biang

Cập nhật:
Lượt xem: 3.066

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức hội nghị tham vấn kỹ thuật xây dựng khu dự trữ sinh quyển Lang Biang nhằm góp ý xây dựng hồ sơ khu dự trữ sinh quyển này trình UNESCO công nhận. Dự kiến, tháng 8/2014 hoàn thành hồ sơ tiếng Việt.

 

Theo Ban chỉ đạo xây dựng hồ sơ Khu dự trữ sinh quyển Lang Biang, đến nay khu vực cao nguyên Lang Biang đã đảm bảo được các tiêu chí chuẩn để có thể trở thành khu dự trữ sinh quyển thế giới. Đó là: hệ sinh thái đại diện; ý nghĩa bảo tồn đa dạng sinh học; cơ hội cho phát triển bền vững; sự tham gia của cộng đồng; cơ chế quản lý, chính sách, quản trị rõ ràng và có cả lĩnh vực nghiên cứu, giáo dục, giám sát.


Các bên cũng đã thống nhất các tiêu chí, diện tích dự kiến của khu dự trữ sinh quyển; thu thập, điều tra các nội dung liên quan đến đa dạng sinh học, dân sinh, kinh tế, xã hội, lịch sử, văn hóa trong khu dự trữ sinh quyển.


Theo GS.TS Nguyễn Hoàng Trí, Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Quốc gia Chương trình Con người và Sinh quyển Việt Nam: “Giá trị của khu dự trữ sinh quyển Lang Biang là sự kết nối văn hóa với vùng Tây Nguyên và sử dụng văn hóa để bảo tồn thiên nhiên, thể hiện triết lý “con người với thiên nhiên”, nhưng mang màu sắc bản địa.”


Hiện nay, Ban chỉ đạo đang phối hợp với Vườn quốc gia Biduop-Núi Bà xây dựng bản đồ dự kiến của khu dự trữ sinh quyển và tổng hợp tài liệu báo cáo chuyên đề đa dạng sinh học của Vườn quốc gia về động vật, thực vật, thảm thực vật, thủy sinh vật và quản lý bảo tồn đa dạng sinh học; xác định giá trị bảo tồn, giá trị kinh tế, giá trị đặc trưng của các loài động vật, thực vật Lang Biang. Việc thực hiện các chuyên đề thu thập và xử lý mẫu thực vật, động vật cũng đang được tiến hành.


Đại diện UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong thời gian tới, Ban chỉ đạo sẽ tiếp tục làm việc với Ủy ban Quốc gia Chương trình Con người và Sinh quyển Việt Nam để rà soát nội dung báo cáo chuyên đề về dân sinh, kinh tế, xã hội; khảo sát, bổ sung một số nội dung về hoạt động du lịch, văn hóa bản địa và sinh thái nhân văn; hoàn thiện bản đồ và số liệu của khu dự trữ sinh quyển, hoàn thành biểu tượng của khu dự trữ sinh quyển.


Tại hội nghị, các đại biểu cũng thống nhất cần điều tra bổ sung sự tham gia của cộng đồng và vai trò của các tổ chức chính trị-xã hội vào hoạt động bảo tồn và phát triển; điều tra bổ sung các hoạt động nghiên cứu khoa học; bổ sung hình ảnh về các hệ sinh thái, động vật và thực vật rừng, các lễ hội, hoạt động du lịch, hoạt động tuyên truyền giáo dục môi trường… để hoàn thiện hồ sơ Khu dự trữ sinh quyển Lang Biang trước khi trình UNESCO.


Khu dự trữ sinh quyển Lang Biang dự kiến rộng gần 260.000ha; trong đó, vùng lõi có diện tích hơn 56.220ha, vùng đệm gần 85.570ha và vùng chuyển tiếp có diện tích trên 117.670ha.


Vùng lõi - Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà - là trung tâm bảo tồn quốc gia về đa dạng sinh học, hiện có 127 loài quý hiếm trong sách đỏ trong tổng số hơn 2.000 loài thực vật và gần 400 loài động vật ở đây.


Dự kiến, tháng 8/2014 hoàn thành hồ sơ tiếng Việt, đến cuối tháng 9/2014 sẽ hoàn thành hồ sơ tiếng Anh và đệ trình UNESCO công nhận.

 

 

Nguồn: : Cinet