Lượng khách quốc tế đến VN 3 tháng đầu năm 2006

Cập nhật:
Lượt xem: 3.231

Trong tháng 3/2006 lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 307.081 lượt, giảm 8,6% so với tháng 2/2006. Tính cả quý I lượng khách quốc tế ước đạt 980.128 lượt, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm 2005.  

 

10 thị trường hàng đầu

Thị trường

Lượt khách

So với cùng kỳ 2005

Trung Quốc

142.664

- 24,9%

Hàn Quốc

121.618

+ 61,9%

Mỹ

110.490

+ 28,8%

Nhật Bản

90.152

+ 31,3%

Campuchia

77.627

+ 65,8%

Ðài Loan

70.770

+ 7,0%

Úc

48.388

+ 25,5%

Pháp

34.024

+ 3,1%

Canada

24.436

+ 26,1%

Đức

23.324

+ 20,4%

Các thị trường khác

236.635

-

Theo mục đích

Mục đích

Lượt khách

So với cùng kỳ 2005

Du lịch, nghỉ ngơi

584.678

+ 15,5%

Công việc

130.392

+ 34,0%

Thăm thân nhân

155.208

+ 12,0%

Mục đích khác

109.850

+ 9,1%

 

 

(Nguồn: TC Thống kê)