Bộ VHTTDL công nhận thêm 19 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia

Cập nhật:
Lượt xem: 3.370

– Vừa qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Quyết định công bố danh sách 19 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia mới được công nhận.

Múa “Tân tung da dá” của người Cơ Tu – tỉnh Quảng Nam

Theo đó, những di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia được công nhận lần này thuộc các loại hình: tiếng nói, chữ viết; nghệ thuật trình diễn dân gian; tập quán xã hội và tín ngưỡng; nghề thủ công truyền thống; lễ hội truyền thống; tri thức dân gian.

Danh sách 19 di sản bao gồm: Chữ Nôm của người Tày – tỉnh Bắc Kạn; Lượn Slương của người Tày - tỉnh Bắc Kạn; Hát Bội Bình Định – tỉnh Bình Định; Nghệ thuật Bài Chòi – tỉnh Bình Định, Phú Yên, Quảng Nam; Nghi lễ Then của người Tày – tỉnh Cao Bằng; Nghề điêu khắc đá mỹ nghệ Non Nước – Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng; Lễ hội năm mới của người Giáy – tỉnh Hà Giang; Tri thức canh tác hốc đá của cư dân cao nguyên đá Hà Giang – tỉnh Hà Giang; Tết Khu Cù Tê (Tết uống rượu tháng 7) của người La Chí – tỉnh Hà Giang; Kéo co của người Tày– tỉnh Lào Cai; Kéo co của người Giáy – tỉnh Lào Cai; Lễ rước cộ Bà chợ Được – tỉnh Quảng Nam; Nghề dệt thổ cẩm của người Cơ Tu – tỉnh Quảng Nam; Múa “Tân tung da dá” (vũ điệu dâng trời) của người Cơ Tu – tỉnh Quảng Nam; Nghi lễ dựng Cây Nêu và bộ Gu của người Co – tỉnh Quảng Nam; Nghệ thuật sân khấu Dù Kê (kịch hát) của người Khmer – tỉnh Sóc Trăng; Nghi lễ cấp sắc của người Dao – tỉnh Thái Nguyên; Múa Tắc Xình (điệu múa dân gian trong lễ hội cầu mùa) của người Sán Chay – tỉnh Thái Nguyên; Lễ hội Ok Om Bok của người Khmer – tỉnh Trà Vinh.

 Tết Khu Cù Tê của người La Chí – tỉnh Hà Giang

Các loại hình di sản văn hóa phi vật thể quốc gia bao gồm:

 

1. Tiếng nói, chữ viết của các dân tộc Việt Nam.

 

2. Ngữ văn dân gian (bao gồm: Sử thi, ca dao, dân ca, tục ngữ, hò, vè, câu đố, truyện cổ tích, truyện trạng, truyện cười, truyện ngụ ngôn, hát ru và các biểu đạt khác được chuyển tải bằng lời nói hoặc ghi chép bằng chữ viết).

 

3. Nghệ thuật trình diễn dân gian (bao gồm: âm nhạc, múa, hát, sân khấu và các hình thức trình diễn dân gian khác).

 

4. Tập quán xã hội (bao gồm: luật tục, hương ước, chuẩn mực đạo đức, nghi lễ và các phong tục khác).

 

5. Lễ hội truyền thống.

 

6. Nghề thủ công truyền thống.

 

7. Tri thức dân gian, bao gồm tri thức về thiên nhiên, đời sống con người, lao động sản xuất, y, dược học cổ truyền, ẩm thực, trang phục và các tri thức dân gian khác.

 

Các di sản được công nhận là di sản cấp quốc gia phải đáp ứng được đầy đủ các tiêu chí: có tính đại diện, thể hiện bản sắc của cộng đồng, địa phương; phản ánh sự đa dạng văn hóa và sự sáng tạo của con người, được kế tục qua nhiều thế hệ; có khả năng phục hồi và tồn tại lâu dài; được cộng đồng đồng thuận, tự nguyện đề cử và cam kết bảo vệ.

Trung tâm Thông tin du lịch