TCDL cho phép Trường Cao đẳng Bình Định mở các khóa đào tạo nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

Cập nhật:
Lượt xem: 2.663

– Ngày 15/9/2014, Tổng cục Du lịch đã có Công văn số 988/TCDL-LH gửi Trường Cao đẳng Bình Định đồng ý với đề nghị của trường về việc được mở các khóa đào tạo ngắn hạn và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch.

Tổng cục Du lịch chấp nhận chương trình chi tiết đào tạo ngắn hạn nghiệp vụ hướng dẫn du lịch do trường xây dựng, phục vụ các khóa đào tạo. Trường có trách nhiệm báo cáo kết quả đào tạo và danh sách học viên đạt yêu cầu, được cấp chứng chỉ về TCDL chậm nhất 01 tháng sau khi kết thúc mỗi khóa đào tạo, cập nhật danh sách học viên được cấp chứng chỉ lên website www.huongdanvien.vn.

Trong quá trình thực hiện, trường cần liên hệ chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Tổng cục Du lịch để đảm bảo chất lượng các khóa học.

Xem chi tiết văn bản