Hà Giang mở lớp truyền dạy hát then, đàn tính của dân tộc Tày

Cập nhật:
Lượt xem: 2.332

Trong các ngày từ 25 đến 30/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang đã mở lớp truyền dạy hát then, đàn tính cho cán bộ văn hóa cơ sở, các nghệ nhân và đông đảo nhân dân các huyện Bắc Quang, Quang Bình, Xín Mần.

Các học viên tham gia lớp tập huấn được các nghệ nhân hướng dẫn và truyền dạy lý thuyết sơ lược về nguồn gốc xuất xứ của loại hình nghệ thuật hát then và đàn tính; tính chất của các làn điệu then và thực hành về các làn điệu then của dân tộc Tày…, qua đó từng bước khôi phục và góp phần bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số.

Theo ông Lâm Tiến Mạnh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang, đây là lần đầu tiên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch mở lớp truyền dạy điệu hát then, đàn tính của dân tộc Tày tại 3 huyện trên địa bàn. 

Những học viên tham gia lớp học ở nhiều độ tuổi khác nhau song đều có niềm đam mê, tự hào với văn hóa và các làn điệu dân ca của dân tộc mình.

Để bảo tồn và phát triển giá trị văn hóa của các đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Hà Giang, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục mở các lớp truyền dạy các làn điệu dân ca, thổi kèn của dân tộc Mông và các dân tộc thiểu số như Lô Lô, Pu Péo, Cờ Lao, La Chí, Bố Y, Phù Lá… góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước và đề án “Bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020”./.

Nguồn: : TTXVN