Tổ chức Ngày hội văn hoá các dân tộc miền Trung trong khuôn khổ Lễ hội Làng Sen năm 2015

Cập nhật:
Lượt xem: 1.826

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã đồng ý việc tổ chức Ngày hội văn hoá các dân tộc miền Trung trong khuôn khổ Lễ hội Làng Sen tại tỉnh Nghệ An, tháng 5 năm 2015.

Thông tin trên được nêu tại văn bản số 3382/BVHTTDL-VHDT ngày 29/9/2014 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch gửi Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An.

Văn bản của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cũng nêu rõ, việc tổ chức Ngày hội văn hoá các dân tộc miền Trung năm 2015 đã được Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phê duyệt tại Quyết định phê duyệt Đề án tổ chức định kỳ “Ngày hội giao lưu văn hoá, thể thao và du lịch vùng đồng bào các dân tộc thiểu số” theo khu vực và toàn quốc giai đoạn 2013-2020.

Để chuẩn bị các điều kiện cho việc tổ chức Ngày hội văn hoá các dân tộc miền Trung trong khuôn khổ Lễ hội Làng Sen tại tỉnh Nghệ An, tháng 5 năm 2015, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch yêu cầu, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An chủ động xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình tổ chức Ngày hội, tham mưu đề xuất với UBND tỉnh Nghệ An và gửi văn bản dự thảo Kế hoạch tổ chức Ngày hội về Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (Vụ Văn hoá dân tộc là đầu mối để phối hợp công tác chuẩn bị) và những nội dung liên quan để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ.

Văn bản của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cũng yêu cầu Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh khu vực miền Trung xây dựng kế hoạch nội dung tham gia Ngày hội và báo cáo UBND tỉnh phê duyệt trong kế hoạch công tác năm 2015 để triển khai thực hiện góp phần vào thành công của Ngày hội.

Nguồn: : LangVietOnline