Điều chỉnh phí tham quan Dinh Độc Lập – TP. Hồ Chí Minh

Cập nhật:
Lượt xem: 3.067

Từ ngày 10/11/2014, mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí tham quan di tích lịch sử Dinh Độc Lập được thực hiện theo quy định tại Thông tư 141/2014/TT-BTC do Bộ Tài chính mới ban hành.

Theo Thông tư 141, mức thu phí tham quan di tích lịch sử Dinh Độc Lập đối với học sinh điều chỉnh từ mức 3.000 đồng/người/lần (theo quy định hiện hành tại Thông tư 170/2010/TT-BTC) lên mức 5.000 đồng/người/lần.

Đối với tổ chức, cá nhân (không phân biệt người Việt Nam và người nước ngoài), vẫn giữ nguyên mức thu phí tham quan di tích lịch sử Dinh Độc Lập; cụ thể đối với người lớn, mức thu 30.000 đồng/người/lần; đối với sinh viên mức thu 15.000 đồng/người/lần.

Trường hợp khách tham quan đi theo đoàn với số lượng từ 20 người trở lên, mức thu phí tham quan đối với người lớn là 20.000 đồng/người/lần; đối với sinh viên 10.000 đồng/người/lần; đối với học sinh 3.000 đồng/người/lần.

Cũng theo Thông tư 141, không thu phí tham quan đối với các đoàn khách tham quan là đại biểu, khách mời của cơ quan Đảng, Nhà nước, trẻ em dưới 6 tuổi và người khuyết tật đặc biệt nặng. Các đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hoá theo quy định; người cao tuổi; người khuyết tật nặng theo quy định… được giảm 50% mức phí tham quan./.

Nguồn: : langvietonline.vn