Bổ sung Phú Quốc vào danh sách sân bay thực hiện hoàn thuế GTGT

Cập nhật:
Lượt xem: 2.360

Tổng cục Hải quan vừa có công văn trao đổi với các vụ, cục thuộc Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Kho bạc Nhà nước xem xét bổ sung Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc vào Danh sách sân bay quốc tế thực hiện hoàn thuế GTGT cho khách du lịch mang theo khi xuất cảnh.

Việc bổ sung này dựa trên kiến nghị của UBND tỉnh Kiên Giang và công văn của Văn phòng Chính phủ về vấn đề này. Việc lựa chọn cửa khẩu sân bay, cảng biển quốc tế áp dụng hoàn thuế GTGT của khách du lịch mua hàng hóa mang theo khi xuất cảnh đã được Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) thực hiện tại công văn 806/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ. Vì vậy, trước đề xuất này của UBND tỉnh Kiên Giang, Tổng cục Hải quan đang lấy ý kiến các đơn vị chức năng trong Bộ Tài chính, tiếp đó sẽ lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan.

Theo UBND tỉnh Kiên Giang, hàng không quốc tế Phú Quốc chính thức mở chuyến bay quốc tế vào tháng 02/2014 từ Liên bang Nga đến Phú Quốc tần suất 4 chuyến/tuần và đang tiếp tục mở thêm 2 tuyến bay: Phú Quốc- Singapore tần suất 2 chuyến/tuần và Phú Quốc- Siêm Riệp (Campuchia) tần suất 3 chuyến/tuần. Theo định hướng phát triển của Thủ tướng Chính phủ, sẽ tập trung đầu tư thúc đẩy phát triển du lịch tại Phú Quốc. Vì vậy, việc triển khai hoàn thuế GTGT cho khách du lịch mang theo khi xuất cảnh tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển du lịch tại nơi đây.

Nguồn: : HQ Online