Mời tham gia gian hàng chung Việt Nam tại Hội chợ TRAVEX 2015, Myanmar

Cập nhật:
Lượt xem: 2.334

- Triển khai Chương trình Xúc tiến du lịch quốc gia, Tổng cục Du lịch có kế hoạch tham gia Hội chợ TRAVEX 2015 trong khuôn khổ Diễn đàn Du lịch ASEAN (ASEAN Tourism Forum - ATF) từ ngày 27 - 29/01/2015 tại thủ đô Nay Pi Taw, Myanmar với gian hàng có diện tích 54m2.

Tổng cục Du lịch đề nghị các đơn vị quan tâm tham gia gian hàng chung Việt Nam gửi thông tin theo mẫu kèm theo về Tổng cục Du lịch trước ngày 01/12/2014. 

Xem chi tiết Công văn