Thông báo mời thầu

Cập nhật:
Lượt xem: 2.419

 - Tên Bên mời thầu: TỔNG CỤC DU LỊCH - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

  - Tên gói thầu: Thiết kế maket và xây dựng gian hàng du lịch Việt Nam tại Hội chợ TRAVEX Myanmar 2015.

  - Tên dự án: Tham gia diễn đàn du lịch ATF và Hội chợ TRAVEX Myanmar 2015.

  - Nguồn vốn: Chương trình Xúc tiến du lịch quốc gia năm 2014.

  - Hình thức đấu thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước.

  - Thời gian bán HSMT: từ 9 giờ, ngày 10 tháng 12 năm 2014 đến 14 giờ 30, ngày 22 tháng 12 năm 2014 (trong giờ hành chính).

  - Địa điểm bán HSMT: Phòng Kế toán, Văn phòng Tổng cục Du lịch, 80 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

  - Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000đ (Một triệu đồng)

  - Địa chỉ nhận HSDT: Vụ Thị trường Du lịch, Tổng cục Du lịch, 80 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

  - Thời điểm đóng thầu: 14h30 ngày 22 tháng 12 năm 2014

  - Bảo đảm dự thầu: 4.000.000đ (Bốn triệu đồng), bằng tiền mặt nộp tại Văn phòng Tổng cục Du lịch hoặc đảm bảo của ngân hàng.

HSDT sẽ được mở công khai vào 15 giờ, ngày 22 tháng 12 năm 2014, tại trụ sở của Tổng cục Du lịch, 80 Quán Sứ, Hà Nội.

Tổng cục Du lịch kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSĐX tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

 

 

Hà Nội, ngày 04  tháng 12 năm 2014

Đại diện hợp pháp cơ quan/đơn vị đăng ký

 TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(đã ký)

 

Nguyễn Thị Thanh Hương