Tăng cường công tác quản lý điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015

Cập nhật:
Lượt xem: 1.908

– Ngày 22/12/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 36/CT-TTg về việc tăng cường công tác quản lý điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.

Xem chi tiết văn bản