Nâng cấp Cảng hàng không Vinh thành Cảng hàng không quốc tế

Cập nhật:
Lượt xem: 1.626

Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương điều chỉnh quy hoạch Cảng hàng không Vinh thành Cảng hàng không quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông vận tải tiếp thu ý kiến các Bộ, ngành liên quan phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Cảng hàng không Vinh thành Cảng hàng không quốc tế giai đoạn đến năm 2030 và định hướng sau năm 2030 theo đúng quy định pháp luật.

Đồng thời xem xét, bổ sung Cảng hàng không Vinh vào quy hoạch mạng Cảng hàng không quốc tế trong hệ thống sân bay toàn quốc.

Quy hoạch tổng thể Cảng hàng không Vinh đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt năm 2006 và điều chỉnh một số hạng mục năm 2011, theo đó dự báo đến năm 2025 đạt 2,5 triệu hành khách/năm và có 7 vị trí đỗ tàu bay.

Năm 2014, Cảng hàng không Vinh đã đón 1,25 triệu hành khách/năm, tốc độ tăng trưởng bình quân trong 13 năm qua đạt 43,89% và là cảng hàng không có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước.

Dự kiến đến năm 2020, Cảng hàng không Vinh sẽ đạt 2,5 triệu hành khách/năm, đến năm 2030, đạt 7 triệu hành khách/năm.

Để được Chính phủ phê duyệt Sân bay Vinh trở thành sân bay quốc tế, trong thời gian qua, UBND tỉnh Nghệ An cũng như ngành Giao thông vận tải, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đã tiến hành đầu tư, nâng cấp mở rộng nhiều hạng mục của sân bay.

Sân bay Vinh sau khi hoàn thành tất cả các hạng mục sẽ có thể tiếp nhận các máy bay cỡ lớn như A320, A321, ATR72 hoặc tương đương. Việc sân bay Vinh được phê duyệt là sân bay quốc tế không chỉ có ý nghĩa về mặt kinh tế - xã hội đối với tỉnh Nghệ An mà còn thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung của cả khu vực Bắc Trung Bộ.

Nguồn: : Báo điện tử Chính phủ