Hỗ trợ của Dự án EU đối với ba tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long năm 2015

Cập nhật:
Lượt xem: 2.122

Tại Hội thảo về hỗ trợ Quản lý điểm đến của ba tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long diễn ta tại Phú Quốc ngày 28/1/2015, Giám đốc Dự án EU, ông Vũ Quốc Trí đã cam kết tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ ngành Du lịch tại khu vực này trong năm 2015 với các lĩnh vực chủ yếu như Quản lý điểm đến, nâng cao nhận thức về Du lịch có trách nhiệm, nâng cao năng lực của các cán bộ quản lý nhà nước, xúc tiến quảng bá du lịch và giáo dục và đào tạo nghề.

Về Quản lý điểm đến, một nhóm chuyên gia quốc tế và trong nước của Dự án đã làm việc tại Vùng trong ba tuần nhằm nghiên cứu và đề xuất các vấn đề liên quan đến phát triển Quản lý điểm đến vùng, sản phẩm du lịch, marketing và phát triển nguồn nhân lực trong tháng 1/2015. Hơn thế nữa, Hội thảo về hỗ trợ Quản lý điểm đến được tổ chức như một sự hỗ trợ kĩ thuật của Dự án EU để báo cáo các kết quả từ chuyến công tác của nhóm chuyên gia Dự án.

 

Về nâng cao nhận thức Du lịch có trách nhiệm, Dự án EU sẽ tổ chức một chuyến tham quan học tập tại ba tỉnh duyên hải miền Trung về kinh nghiệm tổ chức quản lý điểm đến cho các tỉnh An Giang, Kiên Giang và Cần Thơ vào tháng 3/2015. Tiếp đó, từ tháng 5 – tháng 6/2015, Dự án cũng tổ chức cho đại diện 2 Nhà văn hóa xã Phong Điền (Cần Thơ) và Mỹ Hòa Hưng (An Giang) đi tham quan học tập điển hình về phát triển Du lịch cộng đồng.

 

Dự kiến từ tháng 6 – tháng 7/2015, Dự án EU sẽ tiếp tục cử một nhóm chuyên gia hướng dẫn triển khai phát triển Du lịch cộng đồng tại 2 Nhà văn hóa xã nói trên.

 

Về nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý nhà nước về Du lịch tại Vùng, Dự án tiếp tục tổ chức các khóa tập huấn về Phát triển và Bảo tồn dành cho cán bộ quản lý các Khu bảo tồn thiên nhiên tại Phú Quốc trong tháng 3/2015. Cán bộ các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch của Vùng cũng sẽ được tham gia các khóa tập huấn do Dự án EU triển khai từ tháng 4 – tháng 6/2015. Ngoài ra, các cán bộ này cũng được tham gia một khóa tập huấn về Nhãn bông sen xanh dành cho khách sạn.

 

Về xúc tiến, quảng bá du lịch Vùng, Dự án EU sẽ hỗ trợ thiết kế gian hàng chung của 3 tỉnh tại Hội chợ Du lịch quốc tế tại Hà Nội vào tháng 4/2015.

 

Về giáo dục và đào tạo nghề, từ tháng 1 – tháng 7/2015, Dự án EU sẽ liên tiếp triển khai các khóa đào tạo về Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam (VTOS) tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Nha Trang dành cho giảng viên các trường đào tạo nghề Du lịch trong cả nước, trong đó có trường Cao đẳng Kinh tế - Kĩ thuật Kiên Giang và Cao đẳng nghề Du lịch Cần Thơ.

Nguồn: : ESRT