Tái hiện nghi lễ dựng nêu ngày Tết tại Hoàng Cung-Đại Nội Huế

Cập nhật:
Lượt xem: 1.840

Ngày 11/2 (nhằm ngày 23/12 Âm lịch), Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức tái hiện nghi lễ dựng nêu (tức lễ Thướng tiêu) trong Hoàng cung-Đại Nội Huế.

Dựng nêu ngày Tết mang ý nghĩa trừ ma, quỷ, thờ phụng thần linh và vong hồn tổ tiên, trừ những điều xấu của năm cũ, chuẩn bị đón một năm mới an lành. Việc khôi phục lễ dựng nêu ngày Tết trong Hoàng cung xưa góp phần vào việc bảo tồn, phát huy và làm phong phú thêm giá trị văn hóa phi vật thể của hệ thống di tích Cố đô Huế.

Dưới thời Nguyễn, nêu được dựng trước dinh phủ, đình chùa, trước điện Thái Hoà và các miếu trong Đại Nội. Lễ dựng nêu trang nghiêm và phải là viên quan hàm "Tam phẩm" trở lên mới được nhận chỉ dụ của nhà vua làm chủ lễ.

Cây tre dựng nêu là loại tre đực, cao, to và khoẻ; trên ngọn nêu treo ấn tín, bút lông, đoản kiếm... nên phải cử lính canh cho đến ngày khai hạ.

Ngày dựng nêu lên, triều đình thường cho bắn súng lệnh từ Kỳ Đài để cáo với đất trời. Tiếng súng lệnh dứt, từ khắp các huyện, phủ và triều đình đều được nghỉ ngơi sau một năm lao động nhọc nhằn để vui Tết, chơi Xuân.

Vì thế, lễ dựng nêu ngày Tết tại Đại Nội Huế là nghi lễ truyền thống tốt đẹp trong tâm thức của người Việt nói chung và trong văn hóa Huế nói riêng.

Nguồn: : Báo điện tử Chính phủ