Họp báo về công tác quản lý và tổ chức lễ hội, định hướng năm 2015

Cập nhật:
Lượt xem: 3.486

- Ngày 13/2/2015, tại trụ sở Bộ VHTTDL, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái đã chủ trì buổi họp báo về công tác quản lý và tổ chức lễ hội, định hướng năm 2015.

Năm 2014 công tác quản lý và tổ chức lễ hội đã đạt nhiều kết quả tốt đẹp. Hoạt động lễ hội diễn ra sôi nổi, đa dạng về loại hình, nội dung phong phú, hình thức hấp dẫn. Lễ hội được tổ chức đúng quy định của nhà nước, an toàn, lành mạnh và tiết kiệm, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân và du khách. Các hoạt động lễ hội đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, phát triển du lịch của địa phương, từ đó góp phần nâng cao đời sống vật chất cho nhân dân…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2014 cũng còn một số hạn chế chưa khắc phục và cần tháo gỡ trong năm 2015. Theo đó, để quán triệt tinh thần Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 5/2/2015 của Ban Bí thư về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Công điện số 229/CĐ-TTg ngày 12/2/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chỉ đạo thực hiện công tác quản lý và tổ chức lễ hội, Bộ VHTTDL đã yêu cầu Sở VHTTDL các tỉnh thành thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm gồm:

Thứ nhất, nghiêm túc chấp hành các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, Bộ VHTTDL về công tác quản lý và tổ chức lễ hội. Khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 41, Công điện 229; Kết luận của Bộ trưởng Bộ VHTTDL tại Hội nghị tổng kết công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2014 và các văn bản chỉ đạo khác liên quan đến công tác quản lý và tổ chức lễ hội….

Thứ hai, tổ chức lễ hội tại địa phương thực hiện đúng quy định của pháp luật; đảm bảo thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm. Phần lễ trang trọng, thành kính; phần hội vui tươi, phong phú, đa dạng, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các vùng, miền, dân tộc.

Thứ ba, giảm tần suất, thời gian tổ chức đối với những lễ hội có quy mô lớn. Hạn chế sử dụng ngân sách nhà nước, đẩy mạnh xã hội hóa các nguồn lực trong việc tổ chức lễ hội.

Thứ tư, nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện quy hoạch lễ hội, chú ý các hoạt động dịch vụ, vui chơi, giải trí trong lễ hội đảm bảo khoa học, lành mạnh.

Thứ năm, thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội…

Thứ sáu, các hoạt động dịch vụ không lấn chiếm di tích, lễ hội. Các cơ sở kinh doanh phải niêm yết công khai; bán đúng mặt hàng, không bán hàng giả, hàng kém chất lượng, đặc biệt là các đồ chơi có tính bạo lực, thực phẩm ôi, thiu, thịt thú rừng trái quy định của pháp luật…

Thứ bảy, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các sai phạm trong hoạt động lễ hội, đặc biệt là hành vi lợi dụng di tích, lễ hội để trục lợi, tuyên truyền mê tín dị đoan, lưu hành văn hóa phẩm trái phép và các hành vi vi phạm pháp luật khác trong lễ hội.

Thứ tám, các địa phương có di tích, lễ hội xây dựng kế hoạch chi tiết, tăng cường công tác phối hợp với các ban, ngành chức năng liên quan nhằm đảm bảo các hoạt động diễn ra tốt đẹp; giải quyết dứt điểm tình trạng ùn tắc giao thông; cảnh quan môi trường sạch đẹp.

Thứ chín, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu về du lịch, lễ hội trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân và du khách hiểu và có ý thức, trách nhiệm gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Khẳng định sẽ có những chuyển biến mạnh trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2015, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái cho biết, mùa lễ hội này, Bộ VHTTDL sẽ tổ chức thanh kiểm tra đột xuất các khu di tích, lễ hội đảm bảo tính khách quan cũng như xử lý kịp thời những bất cập còn tồn tại.

Hương Lê