Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội

Cập nhật:
Lượt xem: 1.623

- Ngày 12/2/2015, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 229/CĐ-TTg gửi các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội.

Xem chi tiết Công điện