Khai trương tuyến vận tải du lịch giữa Quảng Bình - Khăm Muộn - Nakhon Phanom và Sakon Nakhon

Cập nhật:
Lượt xem: 1.932

Ngày 28/02/2015, UBND tỉnh Quảng Bình phối hợp với Ủy ban chính quyền các tỉnh Khăm Muộn (Nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào) và 02 tỉnh Nakhon Phanom - Sakon Nakhon (Vương quốc Thái Lan) tổ chức khai trương tuyến vận tải du lịch giữa 04 tỉnh.

Thực hiện Biên bản đã ký kết tại Thị xã Thà Khẹc, tỉnh Khăm Muộn về việc mở tuyến vận tải du lịch không cố định theo hình thức hợp đồng giữa 04 tỉnh Quảng Bình - Khăm Muộn - Nakhon Phanom và Sakon Nakhon, thời gian qua, các tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, doanh nghiệp có liên quan phối hợp triển khai thực hiện tuyến vận tải du lịch tại 04 tỉnh của 03 nước: Việt Nam - Lào - Thái Lan. Đây là một trong những nội dung giao lưu, hợp tác được 04 tỉnh Quảng Bình - Khăm Muộn - Nakhon Phanom và Sakon Nakhon ưu tiên tập trung thực hiện nhằm thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị để khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh về du lịch của mỗi nước.

Việc khai trương tuyến vận tải du lịch sẽ góp phần để các tỉnh là thành viên thuộc Hiệp hội 09 tỉnh của 03 nước có sử dụng đường 08 và đường 12 giao lưu, hợp tác đầu tư thương mại và du lịch, đồng thời tạo thuận tiện cho người, phương tiện, hàng hóa lưu thông nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh.

Phát biểu tại lễ khai trương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đề nghị lãnh đạo 04 tỉnh Quảng Bình - Khăm Muộn - Nakhon Phanom và Sakon Nakhon tiếp tục chỉ đạo các ngành, doanh nghiệp vận tải, du lịch liên quan của mỗi tỉnh tiếp tục trao đổi cụ thể, phối hợp chặt chẽ để đưa tuyến vận tải vào hoạt động thực chất, thường xuyên và có hiệu quả./.

Nguồn: : quangbinh.gov.vn