Phát động cuộc thi ảnh "Năm Du lịch Quốc gia 2015 - Thanh Hóa"

Cập nhật:
Lượt xem: 2.033

Vừa qua, Báo Thanh Hóa phối hợp với Hội Văn học nghệ thuật tỉnh tổ chức lễ phát động cuộc thi ảnh “Năm Du lịch Quốc gia 2015 - Thanh Hóa”. 

Chủ đề cuộc thi tập trung vào các nội dung: Khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2015 - Thanh Hóa và các sự kiện của Năm Du lịch quốc gia; vùng đất và con người xứ Thanh (các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh; các công trình văn hóa, du lịch, tâm linh, làng nghề truyền thống; các trò chơi, trò diễn, lễ hội...) và Di sản thế giới Thành nhà Hồ.

Đối tượng dự thi là những người chụp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên trên cả nước. Mỗi tác giả có thể gửi dự thi nhiều tác phẩm và phải là tác phẩm mới sáng tác, chưa công bố dưới bất kỳ hình thức nào...Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 20/3 đến 30/10/2015 tính theo dấu bưu điện nơi gửi.

Năm Du lịch Quốc gia 2015 - Thanh Hóa với chủ đề “Kết nối các di sản thế giới” là sự kiện văn hóa - kinh tế - xã hội tiêu biểu, có quy mô cấp quốc gia và quốc tế. Đây cũng là cơ hội để Thanh Hóa giới thiệu, quảng bá với du khách trong nước và quốc tế những giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, di tích, danh thắng đặc sắc. Qua đó mở rộng mối quan hệ hợp tác, hữu nghị, hội nhập và phát triển, nâng cao vị thế, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung, Thanh Hóa nói riêng. Từ đó thúc đẩy sự liên kết phát triển du lịch giữa Thanh Hóa với các địa phương trong cả nước, đặc biệt là những tỉnh, thành phố có di sản thế giới nhằm phát triển du lịch trong vùng cũng như liên vùng. 

Nguồn: : cinet.vn