Nghiêm cấm sách nhiễu khách xuất cảnh

Cập nhật:
Lượt xem: 1.404

Bộ Tài chính vừa có công văn gửi Cục Hải quan một số tỉnh thành phố có sân bay, cảng biển quốc tế chấn chỉnh về thái độ khi làm thủ tục đối với người xuất cảnh, đặc biệt là đối với khách du lịch, nghiêm cấm hành vi sách nhiễu hành khách.

Bộ Tài chính yêu cầu, đối với những hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam được người xuất cảnh mang theo khi xuất cảnh có nhu cầu hoàn thuế GTGT, cơ quan Hải quan thực hiện làm thủ tục hải quan theo đúng quy định tại Điều 3, Điều 8 Thông tư 72/2014/TT-BTC.

Đối với hàng hóa thông thường khác do Việt Nam sản xuất (có thuế xuất khẩu là 0%) do người xuất cảnh mang theo khi xuất cảnh, công chức hải quan không yêu cầu người xuất cảnh phải làm thủ tục hải quan (khai hải quan).

Văn bản của Bộ Tài chính cũng nhấn mạnh, việc kiểm tra hành lý của người xuất cảnh chỉ thực hiện khi có thông tin về hàng hóa thuộc danh mục cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu hoặc xuất khẩu có điều kiện theo quy định của pháp luật, hoặc kiểm tra trên nguyên tắc quản lý rủi ro.

Bộ Tài chính nghiêm cấm hành vi sách nhiễu hành khách; Trường hợp vi phạm sẽ chuyển đổi vị trí công tác và xử lý theo quy định.

Nguồn: : Chinhphu.vn