Hội thảo Quy hoạch tổng thể phát triển Văn hóa, Gia đình, Thể dục thể thao và Du lịch vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

Cập nhật:
Lượt xem: 1.412

- Ngày 10/6, tại Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia, Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội thảo Quy hoạch tổng thể phát triển Văn hóa, Gia đình, Thể dục thể thao và Du lịch vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2025, tầm nhìn 2030. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Huỳnh Vĩnh Ái đã đến dự và chủ trì hội thảo.

Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành liên quan; Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL; lãnh đạo Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố thuộc vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ gồm 7 tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương là Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Bắc Ninh, Hưng Yên, Vĩnh Phúc. Vùng có hai trung tâm kinh tế lớn là Hà Nội và Hải Phòng. Các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Hạ Long (Quảng Ninh) tạo thành tam giác kinh tế phát triển mạnh của vùng và có sự lan tỏa, thu hút lớn đối với các vùng, tỉnh lân cận.  

Dự thảo Quy hoạch tổng thể phát triển Văn hóa, Gia đình, Thể dục thể thao và Du lịch vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2025, tầm nhìn 2030 định hướng phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ trở thành một khu vực có sự hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, giàu tiềm năng sáng tạo, có mức hưởng thụ văn hóa ngày càng tăng; tiếp tục phát triển hoạt động thể dục thể thao thành tích cao, thể thao phong trào, thể thao quần chúng nhằm xây dựng con người phát triển về thể chất, hài hòa giữa văn hóa thể chất và văn hóa tinh thần; xây dựng văn hóa gia đình làm nền tảng xây dựng nhân cách lối sống con người đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa vùng và cả nước; phát triển du lịch gắn với bảo tồn di sản văn hóa, đáp ứng nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng của du khách trong vùng và toàn quốc. Các hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch phải góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng theo hướng bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống, phát triển xã hội văn minh, hiện đại.

Đồng thời, Dự thảo Quy hoạch đưa ra các giải pháp liên quan đến hoàn thiện cơ chế chính sách; Phát triển nguồn nhân lực; Đầu tư cơ sở vật chất và đẩy mạnh xã hội hoá; Giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức; Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học-công nghệ; Hợp tác phát triển; Bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái đánh cao công tác nghiên cứu, chuẩn bị xây dựng dự thảo Quy hoạch. Thứ trưởng yêu cầu tổ soạn thảo bản quy hoạch tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại biểu, điều chỉnh và bổ sung để hoàn thiện dự thảo, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Hương Lê