Khai thác tốt hơn tiềm năng du lịch GMS thông qua quan hệ đối tác mới

Cập nhật:
Lượt xem: 1.471

– Đây là chủ đề của Hội nghị Du lịch Mê Công được tổ chức vào ngày 18/6/2015 tại Đà Nẵng.

 

Hội nghị Du lịch Mê Công là sự kiện quan trọng trong khuôn khổ Diễn đàn Du lịch Mê Công diễn ra từ ngày 15 – 18/6/2015. Đây là dịp để Việt Nam khẳng định vai trò, vị thế trong hợp tác du lịch khu vực GMS, đồng thời giới thiệu, quảng bá các sản phẩm du lịch nổi bật của Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

 

Hội nghị dự kiến thu hút khoảng 250 đại biểu trong nước và quốc tế. Tại hội nghị, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận các nội dung xoay quanh chủ đề khai thác tốt hơn tiềm năng du lịch GMS thông qua quan hệ đối tác mới: Cơ hội và thách thức của khai thác tốt hơn tiềm năng du lịch GMS thông qua quan hệ đối tác mới; Nâng cao năng lực và phát triển nguồn nhân lực thông qua các quan hệ đối tác mới; Quan hệ đối tác mới và du lịch GMS; Kinh nghiệm thực tế về quan hệ đối tác mới; Quan hệ đối tác mới giúp thúc đẩy việc phân phối sản phẩm và bài học thành công của Kho Dữ liệu du lịch Australia (ATDW); Phát triển quan hệ đối tác mới giúp thúc đẩy việc định vị thương hiệu của Thái Lan; Phát triển quan hệ đối tác mới để thúc đẩy việc phát triển điểm đến của Việt Nam; Thực tiễn quan hệ đối tác mới ở GMS; Kết quả và đề xuất từ Hội thảo Marketing du lịch Mê Công, Hội thảo đầu tư du lịch Mê Công, Chiến dịch truyền thông xã hội Du lịch Mê Công; Giới thiệu trang điện tử mekongtourism.org; Ý tưởng của Nhóm tư vấn phát triển Du lịch Mê Công (MeTAG); Giới thiệu giải thưởng du lịch sáng tạo Mê Công…

 

TTTTDL