Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa

Cập nhật:
Lượt xem: 1.552

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển qua các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trên phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải và các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, lập, phê duyệt và thực hiện dự án đầu tư xây dựng đối với các đoạn tuyến trên địa bàn theo Quyết định số 129/QĐ-TTg ngày 18/1/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chi tiết đường bộ ven biển Việt Nam và quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Các địa phương trên phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất nguồn vốn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Dự kiến, đường bộ ven biển đi qua Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa được xác định đầu tư với quy mô cấp III.

Thái Bình

Nguồn: : baoquangninh.com