Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 6 và 6 tháng năm 2015

Cập nhật:
Lượt xem: 11.735

Trong tháng 6, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 529.445 lượt, giảm 8,2% so với tháng trước và giảm 1,9% so với cùng kỳ năm 2014. Tính chung 6 tháng năm 2015 ước đạt 3.804.636 lượt, giảm 11,3% so với cùng kỳ năm 2014.  

Chỉ tiêu

Ước tính tháng 6/2015
(lượt khách)

6 tháng năm 2015
(lượt khách)

 Tháng 6/2015 so với tháng trước (%)

Tháng 6/2015 so với tháng 6/2014 (%)

6 tháng năm 2015 so với cùng kỳ năm trước (%)

Tổng số 529.445 3.804.636 91,8 98,1 88,7
Chia theo phương tiện đến
Đường không 419.176 3.112.921 91,4 96,0 90,9
Đường biển 4.113 29.864 265,2 300,2 73,5
Đường bộ 106.156 661.852 91,1 104,4 80,3
Chia theo một số thị trường
Hàn Quốc 72.927 553.227 89,4 144,0 136,4
Phần Lan 666 9.847 106,4 82,2 122,0
Singapore 24.054 110.634 145,0 143,5 112,5
Tây Ban Nha 2.150 14.702 90,7 103,4 107,7
Italy 1.927 18.758 85,2 100,4 104,1
Mỹ 40.533 255.868 131,1 103,1 103,9
Đài Loan 33.987 209.328 97,4 114,2 100,8
Đức 6.000 74.202 73,0 98,2 100,4
Nhật 46.555 316.751 94,7 104,3 99,7
Đan Mạch 1.249 14.858 92,9 99,4 97,8
Hà Lan 2.596 22.237 76,4 91,9 96,5
Canada 6.280 58.482 87,9 93,2 95,7
Malaisia 35.847 173.971 122,4 103,5 95,4
Bỉ 1.010 10.560 76,4 98,4 95,0
Anh 12.873 102.975 97,3 95,2 94,2
Thụy Điển 1.548 18.477 113,1 99,4 93,8
Pháp 9.572 108.971 55,9 91,1 93,7
Niuzilan 2.413 15.628 105,6 95,6 91,6
Na Uy 1.243 10.540 167,7 83,9 91,6
Thụy Sỹ 1.178 14.769 67,5 84,1 91,3
Úc 19.032 154.668 101,1 92,7 91,0
Nga 22.558 168.700 102,8 120,3 87,0
Philippin 9.027 47.754 105,1 95,1 85,6
Indonesia 4.439 28.905 80,2 67,3 78,7
Trung Quốc 113.906 814.198 69,8 83,3 71,7
Hồng Kông 1.737 7.199 135,0 343,3 71,3
Thái Lan 13.430 100.381 94,9 65,6 70,2
Lào 6.673 45.968 176,2 49,8 65,7
Campuchia 11.739 118.406 110,5 36,8 58,4
Các thị trường khác 22.296 203.673 95,7 187,1 68,2
Nguồn: : Tổng cục Thống kê