Chỉ đạo của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh về lĩnh vực du lịch trong 6 tháng cuối năm 2015

Cập nhật:
Lượt xem: 1.488

– Tại Hội nghị Sơ kết công tác VHTTDL 6 tháng đầu năm 2015, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã có chỉ đạo về nhiệm vụ trọng tâm của Ngành Du lịch trong 6 tháng cuối năm 2015.

Theo đó, Ngành Du lịch tập trung triển khai Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 8/12/2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới, Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 4/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý môi trường, đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch, Chỉ thị 14/CT-TTg ngày 2/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch; Hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền cho phép thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển du lịch giai đoạn 2016-2020, Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch và các đề án, quy hoạch: Đề án phát triển du lịch biên giới Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia, Đề án phát triển du lịch cộng đồng, Đề án mở rộng thị trường du lịch quốc tế, Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng; Phối hợp chỉ đạo, tổ chức tốt các hoạt động trong Chương trình Hành động quốc gia về du lịch, xây dựng kế hoạch tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2016 tại Kiên Giang; Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ thuộc Chương trình Hành động quốc gia về du lịch, Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia và Chương trình kích cầu du lịch nội địa “Người Việt Nam ưu tiên du lịch Việt Nam.

TTTTDL