Thừa Thiên Huế: “Xây dựng chính sách và quy hoạch du lịch có trách nhiệm cho cán bộ quản lý ở địa phương”

Cập nhật:
Lượt xem: 1.287

Vừa qua, tại Khách sạn Duy Tân 2 (46 Trần Quang Khải, TP Huế), Sở VHTTDL Thừa Thiên - Huế phối hợp với Chương trình phát triển năng lực Du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội do Liên minh châu Âu tài trợ (Dự án EU) tổ chức tập huấn "Xây dựng chính sách và quy hoạch du lịch có trách nhiệm cho cán bộ quản lý ở địa phương".

Với sự tham dự của 50 học viên là các cán bộ Phòng VHTT cấp huyện, UBND xã, trưởng thôn, tổ trưởng dân phố trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế, Khóa tập huấn sẽ tập trung phổ biến về vai trò của cộng đồng trong việc thực hiện du lịch có trách nhiệm: Giới thiệu các nguyên tắc về du lịch có trách nhiệm, bảo vệ cộng đồng và môi trường tại địa phương, kết hợp các hoạt động du lịch có trách nhiệm vào cơ chế hợp tác với cộng đồng tại điểm đến...

Qua khóa học, các học viên sẽ nắm vững những nguyên tắc cơ bản của du lịch có trách nhiệm và ba mục tiêu cốt lõi trong phát triển bền vững, xác định phương pháp bảo vệ cộng đồng và môi trường địa phương tránh những tác động tiêu cực của du lịch từ đó tăng cường thực hiện hoạt động du lịch có trách nhiệm trong sự hợp tác chặt chẽ giữa các cộng đồng điểm đến.

Nguồn: : Sở VHTTDL Thừa Thiên Huế