Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động chào mừng 70 năm Cách mạng Tháng Tám

Cập nhật:
Lượt xem: 3.934

Nhân kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2015) và Ngày truyền thống ngành Văn hóa (28/8/1945-28/8/2015), Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức các hoạt động nhằm giới thiệu với du khách về truyền thống yêu nước, đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước thông qua hình ảnh của đồng bào dân tộc Cơ Tu.

Ảnh minh họa

Các hoạt động gồm có giới thiệu ẩm thực dân tộc Cơ Tu góp phần tiếp vận lương thực trong cuộc kháng chiến thống nhất Đất nước; chương trình lễ hội múa hát dân ca, dân vũ, nhạc cụ; các trò chơi dân tộc và giới thiệu một số sản vật nghề thủ công truyền thống của dân tộc Cơ Tu. Các hoạt động này do đoàn nghệ thuật dân tộc Cơ Tu, tỉnh Quảng Nam biểu diễn. Theo Kế hoạch, các hoạt động sẽ diễn ra trong 05 ngày, từ ngày 19/8 đến hết ngày 23/8/2015 với nhiều nội dung phong phú, hấp dẫn.

Cụ thể, ngày 19/8, trình diễn nói lý, hát lý, dân ca dân vũ, trang trí không gian nhà ở, nhà Gươl mừng nhà mới, giới thiệu ẩm thực dân tộc Cơ Tu góp phần tiếp vận lương thực trong cuộc kháng chiến thống nhất Đất nước, hoạt động trò chơi dân gian… Ngày 21/8, giới thiệu nghề thủ công truyền thống và không gian giới thiệu nhạc cụ dân tộc Cơ Tu tỉnh Quảng Nam: dệt, nghệ thuật điêu khắc, đan lát, chế tác nhạc cụ Hroa, đàn Abel; chương trình dân ca, dân vũ và giao lưu cùng du khách của dân tộc Cơ Tu; giới thiệu sản vật Quảng Nam… Ngày 22/8, tái hiện Lễ mừng nhà Gươl dân tộc Cơ Tu huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam (lần đầu tiên được tổ chức tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam), giới thiệu văn hóa ẩm thực người dân tộc Cơ Tu, giới thiệu nghề thủ công truyền thống và không gian giới thiệu nhạc cụ dân tộc Cơ Tu… Ngày 23/8, tái hiện Lễ cưới truyền thống của đồng bào dân tộc Cơ Tu huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam (cũng là lần đầu tiên được tổ chức tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam)… 

Nguồn: : cinet.vn