Khai mạc triển lãm “Dấu ấn mùa Thu lịch sử”

Cập nhật:
Lượt xem: 1.423

Nhân kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chiều 17/8, tại Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã tổ chức triển lãm “Dấu ấn mùa Thu lịch sử”. 

Triển lãm gồm ba phần: Phần thứ nhất “Bản hùng ca Mùa thu lịch sử” trưng bày những hình ảnh, tài liệu, hiện vật phản ánh bối cảnh, quá trình chuẩn bị, diễn biến, kết quả của cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa; Phần hai “Giữ trọn lời thề độc lập” trưng bày những hình ảnh, tài liệu, hiện vật phản ánh cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trong 30 năm chiến tranh cách mạng qua 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ; Phần thứ ba “Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN từ 1975 đến nay” trưng bày những hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước của dân tộc ta từ sau năm 1975 đến nay.

Đặc biệt, triển lãm lần này có nhiều tài liệu, hình ảnh, hiện vật mới được trưng bày như: Ví da của của đồng chí Phan Quang Hiền - Đội viên Đội Cứu quốc quân đã sử dụng để đựng thư liên lạc của các đồng chí Hoàng Quốc Việt, Đào Văn Trường trong quá trình chỉ đạo Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở Việt Bắc. Tay nải của chị Thọ làng Cao, Phú Thọ, Vũ Nhai, Thái Nguyên dùng để tiếp tế gạo cho cơ quan Trung ương Đảng năm 1945. Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi nhân dân cả nước trước ngày Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 kêu gọi đoàn kết cùng mặt trận Việt Minh giải phóng dân tộc. Triển lãm còn trưng bày một số ảnh tư liệu gốc tái hiện quá trình cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở các địa phương trong cả nước; những chiến công to lớn của quân và dân ta trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Với hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật quý, triển lãm đã khắc họa một cách sinh động, trung thực cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945, làm nổi bật vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 5/9/2015. 

Nguồn: : cinet.vn