Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi đăng, phát, cung cấp, đưa tin, công bố thông tin sai sự thật

Cập nhật:
Lượt xem: 5.357

– Ngày 7/8/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 65/2015/NĐ-CP về Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước liên quan đến hành vi đăng, phát, cung cấp, đưa tin, công bố thông tin sai sự thật.

Xem chi tiết văn bản