Cà Mau: Tập huấn công tác quản lý di sản văn hóa năm 2015

Cập nhật:
Lượt xem: 1.273

Vừa qua, Sở VHTTDL tỉnh Cà Mau đã phối hợp với Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác quản lý di sản văn hóa năm 2015. 

Di tích lịch sử-văn hóa quốc gia đình Tân Hưng. Ảnh: internet 

Trong khóa tập huấn, các học viên đã được tiếp thu các kiến thức lý luận về công tác quản lý di sản văn hóa, kỹ năng kiểm kê, phân loại và lập hồ sơ khoa học các loại hình di sản văn hóa vật thể và phi vật thể; kỹ năng giới thiệu, thuyết minh phục vụ khách tham quan tại các điểm di tích… Trên địa bàn tỉnh Cà Mau hiện có 26 di tích được xếp hạng (trong đó có 09 di tích quốc gia và 17 di tích cấp tỉnh), hơn 60.000 hiện vật được lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh, cùng với nhiều di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu, mang tính đặc thù của địa phương đang trong quá trình thực hiện kiểm kê và lập hồ sơ khoa học. Bên cạnh đó, công tác quản lý, bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh những năm qua đã được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, chất lượng công tác quản lý di sản văn hóa nhìn chung chưa được phát huy đúng mức, nhất là công tác công tác kiểm kê, lập hồ sơ khoa học các loại hình di sản văn trên địa bàn tỉnh; việc trùng tu, tôn tạo, khai thác và phát huy giá trị các di sản văn hóa… Một trong những nguyên nhân ảnh hưởng là từ chất lượng nguồn nhân lực. Chính vì vậy, khóa tập huấn lần này là hoạt động thiết thực giúp nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, góp phần thực hiện hiệu quả công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh. 

Nguồn: : cinet.vn