Công văn của Bộ VHTTDL về việc tổng kết thi hành Luật Du lịch 2005

Cập nhật:
Lượt xem: 7.059

- Ngày 16/9/2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có công văn số 3874/BVHTTDL-TCDL gửi các Bộ, Ngành Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị tiến hành tổng kết, đánh giá tình hình thi hành Luật Du lịch 2005.

Xem chi tiết công văn